Splošni pogoji poslovanja

Spletno prodajo izdelkov izvaja družba BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja (prodaja@biolek.si, telefon  051 605 191).

BioLek d.o.o. je registriran pri Okrožnem sodišču Murska Sobota, Srg številka:2017/37727. Matična številka: 3894479000. Datum vpisa v register: 25.1.2011. Družba je zavezana za plačilo DDV, ID za DDV: SI99550822.

BioLek d.o.o. je vpisan v register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno pri Javni Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana.

Vse navedene cene so v evrih (EUR) z DDV. Veljajo cene in ostali pogoji (popusti, način dostave, poštnina,...) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu, dostavi oz. prevzemu v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji naročila.

Vsi izdelki so običajno na zalogi. Prejeta naročila izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje zaloge v času prejema plačila razlikuje od stanja zaloge v času oddaje naročila. Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih izdelkov zmanjka, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe naročila z naše strani čim prej obvestili po e-pošti oz. telefonu.

Z nakupom izdelkov dovoljujete, da BioLek d.o.o. zbira in upravlja z vašimi osebnimi podatki za namene obveščanja o dejavnosti družbe BioLek d.o.o..

S klikom na gumb "Oddaj naročilo" izvedete naročilo z obveznostjo plačila, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov, in sklenete kupoprodajno pogodbo na daljavo. Z naročilom potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja.

V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletnem nakupu se lahko vedno obrnete na prodaja@biolek.si ali na telefon 051 605 191. Klic na telefonsko številko se obračuna po tarifi vašega operaterja.

Garancija

Proizvajalec jamči, da so izdelki brez napak v materialu in izdelavi. Ob upoštevanju spodaj opredeljenih pogojev in omejitev bo proizvajalec izdelka po svoji presoji brezplačno popravil ali zamenjal izdelek, ki bi se pri običajni uporabi izkazal kot poškodovani zaradi napak v materialu ali zaradi nepravilne izdelave. Vsi zamenjani deli in izdelki po tej garanciji postanejo last proizvajalca.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema izdelka, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.

Garancija ne pokriva škode na izdelku, ki nastane ponesreči, zaradi običajne obrabe izdelka, zlorabe, nepravilne uporabe, neupoštevanja teh navodil, naravne nesreče, nenormalnih mehanskih ali okoljskih pogojev, ali nepooblaščenega razstavljanja, popravljanja ali spreminjanja. Garancija tudi ne velja za izdelek, na katerem je bila originalna identifikacijska informacija spremenjena, izbrisana ali odstranjena, za izdelek, ki je bil napačno uporabljen ali neustrezno zapakiran ali skladiščen pri kupcu, izdelek, prodan kot rabljen izdelek, ponovno prodan ali prodan v nasprotju z izvoznimi predpisi.

Garancija za izdelke velja eno leto od datuma nakupa izdelka s strani kupca in se nanaša samo na prvega kupca izdelka ter tako dolgo, kolikor ga ima v lasti. Garancija ni prenosljiva.

Izdelek za garancijsko zamenjavo ali reklamacijo pošljete oz. po vnaprejšnjem dogovoru dostavite na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja, skupaj z navedbo modela ter podrobnejšim opisom napake in dokazilom o nakupu z datumom originalnega nakupa znotraj garancijskega roka.

Reklamacija - stvarna napaka na izdelku

Izdelke lahko reklamirate, če nimajo lastnosti, ki so navedene zanje, če smo poslali napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali če izdelki kako drugače odstopajo od naročila.

Stvarno napako lahko uveljavljate v 2 mesecih od odkritja stvarne napake in v 2 letih od nakupa izdelka. Zahtevate lahko takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek, ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake. V 8 dneh od prejetja stvarne napake vas obvestimo o postopku z reklamacijskim zapisnikom

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
  • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

V primeru reklamacije oziroma uveljavljanja stvarne napake lahko v skladu z zakonskimi omejitvami zahtevate zamenjavo izdelka, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. Reklamiran izdelek skupaj z obvestilom o reklamaciji in natančnim opisom stvarne napake pošljite na prodaja@biolek.si oz. osebno ali po pošti na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Stroške pošiljana nosi pošiljatelj. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Pravica do odstopa naročila, vračilo izdelkov in vračilo plačil

Od spletnega naročila izdelkov (pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov) lahko kot kupec odstopite brez navedbe razloga v 14 dneh od prejema izdelkov z obvestilom na prodaja@biole.si oz. BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Obvestilo je pravočasno, če je pošiljka poslana oz. oddana v roku. Prejete izdelke nam morate vrniti na vaše stroške nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži najpozneje v 14 dneh potem, ko ste nas obvestili o odstopu od naročila. Izdelke morate vrniti v takem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko so vam bili izročeni, s priporočeno pošiljko na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. V kolikor izdelek začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od naročila. Tudi samo vračilo izdelkov v roku za odstop od naročila prav tako šteje za obvestilo o odstopu od naročila in vam obvestila ni potrebno posebej pošiljati. V primeru vračila nam posredujte vaše osebne podatke, številko bančnega računa (v primeru da želite prejeti kupnino na TRR) ter kopijo računa. Prejeta plačila za vrnjene izdelke bomo vrnili najkasneje v 14 dneh od prejema izdelkov in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen v primeru potrošnikove izrecne zahteve po uporabi drugega plačilnega sredstva (npr. vračilo kupnine na potrošnikov TRR). V nobenem primeru potrošnik ne nosi nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z vračilom kupnine.

V primeru, da je bilo pošiljanje blaga na vaš naslov brezplačno (nakup nad 100 €), vam v primeru vračila izdelkov zaračunamo strošek pošiljanja v višini 4,90€.

Omejitev odgovornosti

Proizvajalec, distributer izdelkov ali BioLek d.o.o. niso odgovorni za in ne krijejo nobene izgube podatkov ali s tem povezanih stroškov, morebitne škode ali poškodbe na osebah ali lastnini, stroške, izpad dohodka, prihrankov, dobička, ali druge naključne ali posledične škode, ki bi nastale zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka, četudi so bili obveščeni o možnosti take škode. Celotna odgovornost proizvajalca, distributerja ali pooblaščenega prodajalca v okviru garancije je omejena na popravilo ali zamenjavo izdelka.

Proizvajalec in avtorji besedil si pridržujejo pravice do kakršnekoli spremembe ali izboljšave tako pri izdelkih kot tudi v besedilu, kadarkoli in brez predhodne najave. Proizvajalec in avtorji ne sprejemajo nobene odgovornosti v primeru težav, ki posredno ali neposredno izhajajo iz napak ali nepopolnosti izdelkov ali besedila.

Arhiviranje pogodb

Vse sklenjene pogodbe med ponudnikom in kupcem so arhivirane na sedežu podjetja Biolek d.o.o., Godemarci 8, 9243 Mala Nedelja. Vsi računi bodo trajno shranjeni pri ponudniku. Kupec lahko pridobi kopijo pogodbe z zahtevo po elektronski pošti na naslov prodaja@biolek.si

Poprodajne storitve

Podjetje BioLek d.o.o. nudi garancijo v skladu z garancijskimi izjavami, ki so priloženi izdelkom. Dodatne oziroma prostovoljne garancije podjetje ne ponuja.

Pritožbe in spori

Za morebitne pritožbe je kupcu na voljo elektronski naslov prodaja@biolek.si Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru potrošniškega spora podjetje BioLek d.o.o. priznava tudi izvajalca izvensodnega reševanja sporov: Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana drustvo.mediatorjev@gmail.com, telefon 01 306 10 74V nasprotnem primeru bo reševanje sporov reševalo pristojno sodišče v Mariboru. 

V primeru potrošniškega spora, lahko pritožbo vložite preko platforme za Spletno reševanje sporov na naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Pohvale in pritožbe

Zanima nas vaša izkušnja z nami, tako dobra kot slaba. Na koncu šteje samo vaše zadovoljstvo. Veseli bomo, če nam boste vašo izkušnjo pri nakupu sporočili na info@biolek.si